Sobre el projecte

Edifici per a ús escolar per a dues línies d'infantil, primària i secundària format per dues plantes amb estructura metàl·lica, coberta panell sandwich i tancament monocapa.