Horizon és una empresa de Serveis d’Enginyeria i Arquitectura que desenvolupa la seva activitat amb administracions públiques, clients privats i empreses constructores i de manteniment, formada per un grup de professionals qualificats amb una àmplia experiència i coneixement en el sector de la construcció. Aquest ampli coneixement del sector permet abordar qualsevol dels processos relacionats amb total garantia d’èxit, des de la fase de redacció de projecte i direcció d’obra, estudis tècnics per a licitacions, anàlisi tècnic i econòmic dels projectes i la seva viabilitat, control d’execució, implantació BIM i en general qualsevol activitat relacionada amb projectes d’edificació o obra civil.

Tenim com a principal motivació la satisfacció al client, escoltant quines són les seves necessitats per tal de poder assolir amb èxit el projecte encomanat, emprant processos respectuosos mediambientalment, sostenibles i utilitzant i proposant elements que optimitzin els recursos energètics que s’emprin durant les diferents fases de projecte. Horizon disposa de tota la tecnologia i coneixement necessaris per a desenvolupar qualsevol tipus Projecte o Servei, Públic o Privat, d’Edificació o d’Obra Civil, i així ho demostra l’àmplia trajectòria dels professionals que la formen.