HORIZON CONSULTING

Horizon Consulting és el departament de la companyia de Servei d’Enginyeria i Arquitectura. En aquest sentit, i com a conseqüència de la gran experiència de que disposa el personal tècnic de l’empresa, oferim els següents serveis:

  • Estudi per a licitacions d’obres públiques i privades, tant d’obra civil com d’edificació
  • Direccions d’Obra i Project Management per a clients públics i privats
  • Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals, coordinacions d’obra, elaboració de plans de seguretat i salut
  • Assessorament en matèria mediambiental i de qualitat
  • Anàlisi de viablitat tècnica i econòmica d'obres adjudicades per a empreses del sector
  • Propostes de canvis en projectes
  • Amidaments totals o parcials de projectes
  • Serveis de peritatges d’obres.
plano_ok