Horizon renova la seva web corporativa

Horizon Partners ha actualitzat la seva web incorporant una nova imatge corporativa i la informació més significativa de la companyia.

Horizon és una empresa d'Enginyeria i Arquitectura que col·labora amb els diferents agents que intervenen en el sector de la construcció, tant des de la vessant de les empreses constructores, com d'altres enginyeries i les administracion públiques i clients privats, donant suport a les necessitats que es puguin plantejar.

Està formada per tècnics amb experiència tant en el camp de l'edificació com en el de l'obra civil, en la gestió de contractes en el sentit més ampli (tant amb proveïdors com amb Propietats) i en els diferents àmbits del sector.

Per a la realització de la web ens han donat suport l'agència creativa Lapinza.