Sobre el projecte

Instal·lació esportiva formada per un camp de futbol 11 amb gespa artificial, amb grades i edifici auxiliar per a vestuaris i usos propis de la instal·lació. Inclou els tancament perimetrals i la urbanització de l'entorn.