Sobre el projecte

Construcció d'una bassa de decantació i una segona de laminació i infiltració en el punt baix d'una xarxa de drenatge de diversos municipis a fi de laminar les avingudes d'aigua. Es va executar també un canal de desguàs d'1,2 km de longitud i de secció rectangular de formigó armat.