Valors

  • Satisfacció de les necessitat del client, escoltant què necessita aquest, i aportant solucions innovadores que superin les expectatives d’aquest, per tal d’assolir el resultat desitjat amb els màxims estàndards de qualitat.
  • Servei permanent als nostres clients, contribuint en l’èxit de tots els seus projectes.
  • Màxim respecte a les persones, tant treballadors com clients. Màxim respecte i tracte vers els nostres proveïdors.
  • Contribució activa a la conservació del medi ambient, fonamentant l'eficiència energètica i la sostenibilitat, i promovent l’ús responsable dels recursos.
  • Ètica professional vers totes les activitats de la professió.
  • Formació continua de l’equip humà, una de les nostres avantatges competitives més importants.
  • Considerem imprescindible la Investigació, Desenvolupament i Innovació, motiu pel qual li destinem una part important dels nostres recursos.
A group of architects discussing the plans for a new building